Referenssit

TJH Saneer­aus on vuon­na 2019 perustet­tu yri­tys. Henkilöstöltä löy­tyy monipuolista koke­mus­ta kahdestakymmen­estä putkire­mon­tista, isoista til­a­muu­tok­sista julk­isi­in tiloi­hin, parveke­sa­neer­auk­sista sekä hal­lien rak­en­tamis­es­ta. Meiltä löy­tyy koke­mus­ta myös raken­nesu­un­nit­telus­ta, jos­ta on etua haas­tavam­mis­sakin kohteis­sa. Liike­vai­h­tomme vuon­na 2021 tulee ole­maan arvi­ol­ta 1,5 milj. euroa.

As Oy Hämeen­linnnan Tyk­istötie 30, kylpy­huonei­den saneeraus 

As Oy Ase­mankatu 48; huoneis­to­jen, kylpy­huonei­den, parvekkei­den ja piho­jen saneer­aus, työt alkaa joulukuussa

As Oy Juhanankivi; kylpy­huonei­den saneer­aus, 17 kylpy­huonet­ta, työt käynnissä

As Oy Sähkön­sivu; kylpy­huonei­den saneer­aus 7 asuntoa

As Oy Aulan­gon­tie 29; kylpy­huonei­den saneer­aus 11 asun­toa, työt alkaa elokuussa

As Oy Riv­ipata­la; Autokatos + talous­raken­nus, 300 m²

As Oy Ykköstapaila; Vesi­jo­hto­jen uusiminen

As Oy Varpupolku 4; huoneis­to­jen, parvekkei­den ja piho­jen saneeraus

KOy Tiir­iön­suon­tie 2; tilamuutokset

As Oy Pata­lan­rinne; kylpy­huoneen vesivahinkosaneeraus

As Oy Orakan­to; saunaosas­ton saneeraus

As Oy Härkätie 3; jätekatos

As Oy Jyrkänkul­ma; kylpy­huoneen vesivahinkosaneeraus

As Oy Kasarmikatu 16; kylpy­huoneen saneeraus

As Oy Tier­pin­tie 6; kylpyhuoneen/saunan ja WC:n saneeraus

As Oy Idän­pään­puis­to; kylpy­huoneen saneeraus

KOy Sibeliuk­senkatu 2; tuu­likaap­pi ja keittiö

As Oy Juhanankivi; kylpy­huoneen vesivahinkosaneeraus

As Oy Ter­vakosken Kivimä­ki; roskakatos

As Oy Torikatu 22; pumppaamokaivo

As Oy Lah­den­sivun­tie 33; asun­non vesivahinkosaneeraus

As Oy Aho­las­tu; 12 asun­toa, talotekniikkasaneeraus

As Oy Uunil­in­tu; 14 asun­toa + liike­huoneis­tot, talotekniikkasaneeraus

Etra Logis­ti­ikkakeskus; toimis­to­jen tiivistyskorjaukset

As Oy Hongis­tonkar­tano, 17 asun­non märkätilo­jen korjaus

KOy Sibeliuk­senkatu 2; Kat­toterassin kään­netyn katon saneeraus

As Oy Ter­va­puro­nen; Autokatos 10 autopaikkaa + varas­to KVR-urakkana

As Oy Päivärin­teenkatu 5–7; Valokateterassi