Referenssit

TJH Saneer­aus Oy on vuon­na 2019 perustet­tu yri­tys. Henkilöstöltä löy­tyy monipuolista koke­mus­ta yli kolmes­takymmen­estä putkire­mon­tista, til­a­muu­tok­sista julk­isi­in tiloi­hin, parveke­sa­neer­auk­sista sekä hal­lien rak­en­tamis­es­ta. Meiltä löy­tyy koke­mus­ta myös raken­nesu­un­nit­telus­ta, jos­ta on etua haas­tavam­mis­sakin kohteis­sa. Liike­vai­h­tomme vuon­na 2023 oli 4,3 milj. euroa. Liike­vai­h­tomme vuon­na 2024 tulee ole­maan n. 6 milj. euroa.


As Oy Myl­lymäen­mai­jala; Vesi­jo­hto­jen uusimi­nen, 27 asun­toa, töi­den aloi­tus syksyl­lä 2024

As Oy Här­miälän­mä­ki; Vesi­jo­hto­jen uusimi­nen, 35 asun­toa, töi­den aloi­tus syksyl­lä 2024

Louhen­tie 12–14; huoneis­to­jen, kylpy­huonei­den ja piho­jen saneer­aus, 18 asun­toa, töi­den aloi­tus kesäl­lä 2024

As Oy Ilveskatu 18; Vesi­jo­hto­jen uusimi­nen, viemärien suk­i­tus, 36 asun­toa, työt käynnissä

As Oy Tietyn­rivi; vesi­jo­hto­jen uusimi­nen, 18 asun­toa, työt käynnissä

As Oy Rivimet­so­la; vesi­jo­hto­jen uusimi­nen, 11 asun­toa, työt käynnissä

As Oy Säästörinne; 10 kylpy­huoneen saneeraus

As Oy Tikan­ta­lo; vesi­jo­hto­jen uusimi­nen, 18 asuntoa

As Oy Hele­har­ju; vesi­jo­hto­jen uusimi­nen, 10 asun­toa, työt käynnissä

Insinöörinkatu 82; huoneis­to­jen, kylpy­huonei­den, parvekkei­den ja piho­jen saneer­aus, työt käyn­nissä

As Oy Hilpi Kum­mi­lantie 4; asun­to­jen sisäpuo­li­nen remon­toin­ti, 32 asuntoa

As Oy Jutein­in­tie 6; asun­to­jen sisäpuo­li­nen remon­toin­ti, 7 asuntoa

As Oy Takani­ityn­tie 3; huoneis­to­jen, kylpy­huonei­den, parvekkei­den ja piho­jen saneeraus

As Oy Myl­lyni­it­ty; vesi­jo­hto­jen uusimi­nen, 10 asuntoa

As Oy Aaponku­ja 3; kylpy­huonei­den saneer­aus 8 asuntoa

As Oy Kukon­rinne; Vesi­jo­hto­jen uusimi­nen, 44 asuntoa

As Oy Vaahter­a­puis­to; vesi­jo­hto­jen uusimi­nen, 12 asuntoa

As Oy Hämeen­lin­nan Tyk­istötie 30; kylpy­huonei­den saneer­aus 10 asuntoa

As Oy Ase­mankatu 48; huoneis­to­jen, kylpy­huonei­den, parvekkei­den ja piho­jen saneeraus

As Oy Juhanankivi; kylpy­huonei­den saneer­aus, 17 kylpyhuonetta

As Oy Sähkön­sivu; kylpy­huonei­den saneer­aus 7 asuntoa

As Oy Aulan­gon­tie 29; kylpy­huonei­den saneer­aus 11 asuntoa

As Oy Riv­ipata­la; Autokatos + talous­raken­nus, 300 m²

As Oy Ykköstapaila; Vesi­jo­hto­jen uusimi­nen, 10 asuntoa

As Oy Varpupolku 4; huoneis­to­jen, parvekkei­den ja piho­jen saneer­aus, 17 asuntoa

KOy Tiir­iön­suon­tie 2; tilamuutokset

As Oy Pata­lan­rinne; kylpy­huoneen vesivahinkosaneeraus

As Oy Orakan­to; saunaosas­ton saneeraus

As Oy Härkätie 3; jätekatos

As Oy Jyrkänkul­ma; kylpy­huoneen vesivahinkosaneeraus

As Oy Kasarmikatu 16; kylpy­huoneen saneeraus

As Oy Tier­pin­tie 6; kylpyhuoneen/saunan ja WC:n saneeraus

As Oy Idän­pään­puis­to; kylpy­huoneen saneeraus

KOy Sibeliuk­senkatu 2; tuu­likaap­pi ja keittiö

As Oy Juhanankivi; kylpy­huoneen vesivahinkosaneeraus

As Oy Ter­vakosken Kivimä­ki; roskakatos

As Oy Torikatu 22; pumppaamokaivo

As Oy Lah­den­sivun­tie 33; asun­non vesivahinkosaneeraus

As Oy Aho­las­tu; 12 asun­toa, talotekniikkasaneeraus

As Oy Uunil­in­tu; 14 asun­toa + liike­huoneis­tot, talotekniikkasaneeraus

Etra Logis­ti­ikkakeskus; toimis­to­jen tiivistyskorjaukset

As Oy Hongis­tonkar­tano, 17 asun­non märkätilo­jen korjaus

KOy Sibeliuk­senkatu 2; Kat­toterassin kään­netyn katon saneeraus

As Oy Ter­va­puro­nen; Autokatos 10 autopaikkaa + varas­to KVR-urakkana

As Oy Päivärin­teenkatu 5–7; Valokateterassit