Referenssit

TJH Saneer­aus on nuorekas, vuon­na 2019 perustet­tu yri­tys. Henkilöstöltä löy­tyy monipuolista koke­mus­ta läh­es kahdestakymmen­estä putkire­mon­tista, isoista til­a­muu­tok­sista julk­isi­in tiloi­hin, parveke­sa­neer­auk­sista sekä hal­lien rak­en­tamis­es­ta. Meiltä löy­tyy koke­mus­ta myös raken­nesu­un­nit­telus­ta, jos­ta on etua haas­tavam­mis­sakin kohteis­sa.

As Oy Ter­va­puro­nen; Autokatos 10 autopaikkaa + varas­to KVR-urakkana

As Oy Päivärin­teenkatu 5–7; Val­okateteras­sit

KOy Sibeliuk­senkatu 2; Kat­toterassin kään­netyn katon saneer­aus

As Oy Hongis­tonkar­tano, 17 asun­non märkätilo­jen kor­jaus, työt käyn­nis­sä